Home | Contact | Disclaimer 

Ook Welcom

Jong en Belegen: circus voor jong en oud in Beek


In maart en april heeft Welcom i.s.m. Circustheater Stoffel de lessenserie ‘Jong en Belegen’ verzorgd in Beek met leerlingen uit groep 4 t/m 7 van Basisschool Het Rondeel en senioren en vrijwilligers uit Beek. In deze lessenserie van in totaal 6 workshops hebben kinderen en ouderen samen circustheater gemaakt. Dinsdag 17 april is de laatste bijeenkomst en zullen de deelnemers hun circusacts presenteren aan het aanwezige publiek. Deze presentatie is van 16.00 tot 16.30 uur in De Averhof te Beek. Iedereen is hiervoor van harte welkom! De toegang is gratis.

 

Circus als bindmiddel

Dit bijzondere circusproject van Circustheater Stoffel uit Nijmegen brengt kinderen en ouderen samen door middel van circustheater. Centraal in Jong en Belegen staan ontmoeting, spelplezier en presentatie: ontmoeting en contact tussen jong en oud, op speelse wijze elkaar en elkaars mogelijkheden ontdekken, presenteren met en voor elkaar. Met Jong en belegen bevordert Circustheater Stoffel samen met Welcom de cultuurparticipatie van ouderen en jongeren.

 

Er wordt gewerkt met traditionele circusdisciplines als jongleren, balanceren en acrobatiek en er is ook ruimte voor muziek, theatersport, dans of andere creatieve vormen. Door ouderen in contact te brengen met kinderen, door op speelse wijze elkaars beleefwereld, mogelijkheden en onmogelijkheden te ontdekken en door samen te schitteren voor publiek, begeleiden we jong en belegen in korte tijd naar onvergetelijke succeservaringen.  

Ontmoeten & Verbinden

Activiteitenkalender


Iedereen

Welcom


Iedereen moet mee kunnen doen in Montferland! Dat betekent dat elke inwoner in de gelegenheid is om andere mensen te ontmoeten en een bijdrage te leveren aan de samenleving. Voor sommige mensen gaat dat vanzelf, anderen hebben een opstapje of een steuntje in de rug nodig. Behoort u tot de laatste groep, dan biedt Welcom u een aantal mogelijkheden.